Regulamin

Posted by: admin
Category: Coffee Meals Rooms

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1.Pobyt na kwaterze rozpoczyna się pierwszego dnia o godzinie 15:00, a kończy ostatniego dnia o godzinie 10:00.

2.Opłatę za korzystanie z kwatery pomniejszoną o wpłacony zadatek uiszcza się tuż po zakwaterowaniu.

3. Do kwoty należy doliczyć opłatę klimatyczną w wysokości 2,00 zł od osoby dorosłej i 2,00 zł od dziecka..

4.Do zameldowania prosimy przygotować dokumenty tożsamości.

5.Na terenie posesji nasi Goście mają możliwość bezpłatnego parkowania swoich pojazdów. Kwaterodawca wskazuje klientowi miejsce postoju samochodu, ale nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo i szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

6.W wynajmowanych pokojach, jak również na terenie posesji powinny przebywać wyłącznie osoby zakwaterowane.

7.Gość nie może bez zgody właściciela kwatery przyjmować na nocleg w wynajmowanych pomieszczeniach dodatkowych osób, traktując ich jako swoich gości.

8.Jeżeli liczba Gości wynajmujących kwaterę jest wyższa niż wskazana w skierowaniu lub uzgodnieniach ustnych właściciel kwatery ma prawo do:

· odmówienia przyjęcia osób dodatkowych

· odstąpienia od umowy z winy turysty.

· pobrania opłaty za osoby dodatkowe

9.Na początku i na końcu okresu wynajmu dokonane zostanie sprawdzenie stanu pomieszczeń przez właściciela kwatery i Gościa. Klient ponosi koszty wynikające ze zniszczenia sprzętu lub jego braku.

10.Na terenie posesji segregujemy odpady. W związku z tym śmieci należy wrzucać do pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem.

11.Chcąc zapewnić wszystkim gościom spokojny pobyt prosimy:

  • o zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 7:00
  • nieodtwarzanie głośnej muzyki
  • niezachowywanie się w sposób powszechnie uznany za wulgarny lub nieprzyzwoity

12.W budynku obowiązuje zakaz palenia.

13.Nasi Goście mają możliwość korzystania z odkurzacza, żelazka i parawanów.

14.Informujemy, że nie dokonujemy częściowych zwrotów kosztów pobytu w następujących przypadkach:

  • gdy fakt skrócenia pobytu zostanie zgłoszony w trakcie jego trwania
  • gdy w sposób rażący zostaną naruszone zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu, upoważniające nas do odmowy dalszego świadczenia usług

15. Trzymanie zwierząt domowych na kwaterze, bez wcześniejszego ustalenia, nie jest mile widziane.

admin